Privacypolicy

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dom?

Kunduppgifter
– vi samlar in kunduppgifter så som tex namn, adress, epost-adress, telefonnummer
när vi ingår ett avtal med dig.

Vi kan samla in uppgifter
– när du handlar hos oss
– när du kontaktar oss
– när du skriver upp dig på våra nyhetsbrev
– när du laddar ner mallar på vår hemsida
– genom att använda cookies på vår hemsida

Vad vi använder uppgifterna till
– för att fullgöra vårt avtal med dig
Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse
– för att följa lagen (tex bokföringslagen som ålägger företag att spara bokföring och
underlag för bokföring)
Rättslig grund: rättslig förpliktelse
– direktmarknadsföring
Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter).
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
– uppgifter som behövs för att fullgöra vårt avtal med dig samt
direktmarknadsförings uppgifter sparar vi tills avtalsförhållandet upphört.
– fakturering och betalningsuppgifter sparar vi för vår bokföring i upp till 10 år.

Cookies
Vår hemsida använder cookies precis som alla andra hemsidor också gör. Våra
cookies sparar inte information som namn och personuppgifter.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter?
Underleverantörer
Vi har underleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa kan i
vissa fall få ta del av dina personuppgifter. Exempel: Du vill ha vårt
nyhetsbrev. Vi använder oss av en extern mailtjänst som i detta fallet kommer att få
hantera din mailadress och ev. för- och efternamn.

Dina rättigheter

Rätt till information om dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig. Du har
även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att rätta till felaktiga uppgifter.
Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas:
– om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
– om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
– om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att
uppgifterna behandlas
– om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
I vissa fall kan vi dock inte radera alla dina uppgifter t.ex. om vi är skyldiga enligt lag
att spara uppgifterna.

Rulla till toppen